Toon records

SELECT *, LENGTH( pw_encrypted), LENGTH( pw_hash_encrypted) FROM forum WHERE id = 1;

stdClass Object
(
  [id] => 1
  [username] => Harald
  [password] => Wachtwoord
  [pw_hash] => $2y$10$FoPM/mXLPes5wmdb55B1DOnwMeLsfLCTWnKMmwSFtM8JnCQod0oFq
  [pw_encrypted] => 87E18F70A7E21A15040644BCB1FE312A
  [pw_hash_encrypted] => 9E04B07C5FA007C1E8BCAC55D085A04BD55AADA10671B15A80F07F8CA09AB60AECA43AE7AA511C93A0D8A39055DEA9558E09D696BB3EEAFDA7A65402EC375C20
  [LENGTH( pw_encrypted)] => 32
  [LENGTH( pw_hash_encrypted)] => 128
)

Toon records NA UPDATE

In plaats van het password kan ook de hash van het wachtwoord worden encrypt.

In werkelijkheid wordt het wachtwoord NIET leesbaar bewaard.

In het geval de database wordt gejat, moet eerst de encrypted hash worden decrypt alvorens de hash zelf kan worden gekraakt.

De $SQL_encrypt_key variable moet op een veilige plek worden bewaard. De meningen verschillen over waar die veilige plek dan wel is.

https://mariadb.com/kb/en/aes_encrypt/

De toelichting voor het geval dat u ’m gemist heeft.

Download deze PHP bestanden

$query = "UPDATE forum SET pw_hash = '" . $pw_hash . "', pw_encrypted = HEX( AES_ENCRYPT( password, '" . $SQL_encrypt_key . "' ) ), pw_hash_encrypted = HEX( AES_ENCRYPT( pw_hash, '" . $SQL_encrypt_key . "' ) ) WHERE id = 1;";

UPDATE forum SET pw_hash = "$2y$10$KrBt3oUH7./NErOgzM0VJ.JTVmhQl4quvydjMufsKY5G.AwGNkPiO", pw_encrypted = HEX( AES_ENCRYPT( password, "Carthago Delenda Est" ) ), pw_hash_encrypted = HEX( AES_ENCRYPT( pw_hash, "Carthago Delenda Est" ) ) WHERE id = 1;

Parse encrypted

SELECT id, username, password, pw_hash, pw_encrypted, pw_hash_encrypted, AES_DECRYPT( UNHEX( pw_encrypted ), "Carthago Delenda Est" ) AS pw_decrypted, AES_DECRYPT( UNHEX( pw_hash_encrypted ), "Carthago Delenda Est" ) AS pw_hash_decrypted FROM forum WHERE id = 1;

ID1
UsernameHarald
passwordWachtwoord
hash$2y$10$KrBt3oUH7./NErOgzM0VJ.JTVmhQl4quvydjMufsKY5G.AwGNkPiO
 
pw_encrypted87E18F70A7E21A15040644BCB1FE312A
pw_decryptedWachtwoord
pw_hash_encryptedAF5D18441EE45FC51B62E6C3F5051690F5DE571FAD3303BBD0F52A5339689F665BE27CE944F91E07A89090A3957E6A5DDF9F38183585A68AF9B41AA520AB6C1F
pw_hash_decrypted$2y$10$KrBt3oUH7./NErOgzM0VJ.JTVmhQl4quvydjMufsKY5G.AwGNkPiO
 
password is Valid