Check password input

Wachtwoord wordt gecontroleerd met een Regular Expression.

/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@_$!%*?& ])[A-Za-z\d@_$!%*?& ]{15,50}$/g

Eerst met een JavaScript in de Browser tijdens de invoer.
En vervolgens op de server met PHP als op de submit knop wordt gedrukt.

Wachtwoord moet tussen de 15 en 50 tekens bevatten met

Check wachtwoord


Show Password

Passwoord input : (0 tekens)

Result JavaScript check :

Result PHP check :


https://regex101.com/
https://www.phpliveregex.com/#tab-preg-match
https://www.functions-online.com/preg_match.html

Download deze pagina als tekst. Wijzig .txt in .php